Domeny

ID #1025

Cesja domeny

Cesja dokonywana jest za pomocą formularza służącego do przekazania praw i obowiązków z umowy o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny (cesja) z jednego Abonenta CSA na drugiego CSA.

Formularz służy do zmiany dysponenta domeny. Formularz musi być wypełniony przez obecnego i przyszłego abonenta o raz przesłany na e-mail kontakt@iswift.pl

Brakujące dokumenty z dopiskiem UZUPEŁNIENIE proszę niezwłocznie dosłać na adres e-mail w ciągu 14 dni. Dokumenty niekompletne przechowywane są u Rejestratora do 14 dni. Po tym okresie są niszczone. Dokończenie procedury cseji po tym okresie, wymaga przesłania kompletnego zestawu dokumentów.

Ważne informacje - wniosek cesji domeny:

  • wniosek należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami,
  • należy koniecznie podać numer CSA strony przejmującej. Numery CSA są podawane w panelu klienta w zakładce "zmiana danych". 
  • dane Abonenta powinny być zgodne z danymi identyfikatora domeny,
  • należy wpisać nazwę przekazywanej domeny lub domen - na jednym wniosku można wpisać kilka nazw domen, jeśli stronami cesji są te same podmioty,
  • jeżeli Abonentem jest firma, niezbędne jest przystawienie pieczątki w odpowiednim polu lub w przypadku jej braku uczynienie odpowiedniej adnotacji,
  • wniosek powinien być czytelnie podpisany przez Abonenta domeny - w przypadku firmy wyłącznie przez osoby umieszczone w dokumentach firmy,
  • w przypadku spółki cywilnej niezbędne są podpisy wszystkich wspólników,
  • do wniosku należy załączyć dokumenty strony zrzekającej

Do wniosków należy załączyć:

  • dla osoby fizycznej - kopię obu stron dowodu tożsamości,
  • dla firm - kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS/umowy spółki w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. 

Dokumenty

Pobierz dokument do cesji domeny PL
Pobierz dokument do cesji domeny EU

Tagi: -

Podobne wpisy:

Zaktualizowano: 2011-01-20 11:39
Autor: : iSwift.pl
Rewizja: 1.1

Digg it! wydrukuj ten wpis wyślij do znajomego Wyświetl jako plik PDF
Zaproponuj tłumaczenie Zaproponuj tłumaczenie
Oceń ten wpis:

Średnia ocena: 5 z 5 (1 głosów)

bezużyteczny 1 2 3 4 5 najlepszy

Nie możesz komentować tego wpisu